Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 15 2017

#39265 Facet, z którym się spotykam jest...
#39266 Mamy w pracy nową koleżankę. 30...

June 14 2017

#39258 Po trzecim telefonie ze szkoły naszego...
#39253 Moja miesiączka zsynchronizowała się z okresem...
#39255 Kupiłem nowe auto, a stare wystawiłem...
#39254 Zakrztusiłam się w trakcie jedzenia. Mój...

June 13 2017

#39248 Byłam na rozmowie o pracę. Mimo,...
#39252 Mój ukochany powiedział mi, że w...
#39247 Rodzice stwierdzili, że najwyższa pora żeby...
#39251 Powiedziałam chłopakowi, który bardzo mi się...

June 12 2017

#39244 W trakcie zabaw łóżkowych mój chłopak...
#39241 Chłopak, który bardzo mi się podoba...
#39242 Szykowałem się na pierwszą randkę z...
#39243 Niedługo po tym jak położyłem się...

June 11 2017

#39236 Moja babcia zmarła w trakcie niedzielnej...
#39238 Mój ojciec przechodzi kryzys wieku średniego....
#39237 Mój mąż stracił pracę tydzień po...
#39233 Nie dość, że w wieku 15...

June 10 2017

#39235 Obok bloku, w którym mieszka moja...
#39224 Odkurzałam dziś mieszkanie, podczas gdy mój...
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl