Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 27 2017

#39140 Mój szef zaproponował mi spory awans....
#39139 W zeszłym roku zabawiałem się z...

May 26 2017

#39137 Zdiagnozowano u mnie artretyzm. W wieku...
#39138 Na początku roku wziąłem się za...
#39136 Po trzech miesiącach randkowania odważyłem się...
#39134 Właśnie wróciłam z rozmowy o pracę....

May 25 2017

#39132 Facet zostawił mnie po 10 latach...
#39131 Siedziałam sobie ostatnio na ławce w...
#39129 W trakcie wieczornego spaceru z psem...
#39128 Facet, z którym niedawno się zaczęłam...

May 24 2017

#39126 Robię staż w służbie zdrowia. Wszyscy...
#39127 Poznałem dzisiaj rodzinę mojej dziewczyny. Jako,...
#39124 Po raz setny ktoś ukradł mi...
#39123 Wczoraj wieczorem do drzwi zapukał sąsiad....

May 23 2017

#39110 Jestem nauczycielką biologii. Niedawno przeprowadzałam zajęcia...
#39121 Złote Tarasy, czwartek. Minęło południe. W...
#39113 Mój znajomy jest fryzjerem. Postanowiłam wybrać...
#39120 W trakcie górskiej wędrówki z dziewczyną...

May 22 2017

#39115 Sumiennie biegałam przez 3 lata i...
#39119 Z okazji świąt zazwyczaj kupujemy naszemu...
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl