Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2018

#41261 Umarła jedna z naszych rybek. 4-letnia...

June 24 2018

#41259 Teściowie pojechali na wakacje do Grecji....
#41256 Jestem strasznie zakręconym człowiekiem. Miałem wyrzucić...
#41257 Poczułam, że jestem już na tyle...
#41258 Nasz 4-letni synek w środku nocy...

June 23 2018

#41255 Do babki stojącej przede mną podbiegło...
#41250 Nasza półtoraroczna córeczka wypowiedziała swoje pierwsze...
#41251 Po wielu zawirowaniach życiowych stało się...
#41249 Moja serbska żona zabrała mnie na...

June 22 2018

#41248 Zrobiłam dzisiaj mojej rodzinie pyszne naleśniki...
#41246 Zostałem dzisiaj zaatakowany i oblany napojem...
#41243 Mój sąsiad to maniak siłowni. W...
#41245 Byłam dzisiaj świadkiem jak dwie puste...

June 21 2018

#41244 Chciałam wynająć domek na Kaszubach na...
#41241 Podeszła do mnie w klubie śliczna...
#41237 Próbuję rzucić palenie, ale nie idzie...
#41238 Moja narzeczona często gada przez sen....

June 20 2018

#41233 Bite 3 godziny oglądałem filmy na...
#41234 Byłem na plaży ze znajomymi. Dzień...
#41231 Jechałam do pracy autobusem. Na jednym...
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl