Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

#38717 Obudziłam się i z przerażeniem zobaczyłam,...

March 22 2017

#38714 Mieszkam za granica. Wprowadzialam sie do...
#38713 Od niedawna znowu jestem nianią. Do...
#38708 Wracałam zmęczona do domu, kiedy jakiś...
#38709 Stłukłam rano moje ulubione małe lusterko...

March 21 2017

#38706 Mojemu bratu padł akumulator w aucie,...
#38704 Znany mi osobiście profesor z Polski...
#38705 Miesiąc temu urodziło nam się pierwsze...
#38701 Kupiłem nowe nagłośnienie do naszego zestawu...

March 20 2017

#38700 Moja dziewczyna zostawiła mnie po dwóch...
#29743 Mój chłopak (student medycyny) wpadł ostatnio...
#38698 Dzisiaj w trakcie zabaw łóżkowych z...

March 19 2017

#38697 Moja szwagierka jest w ciąży i...
#38693 Regularnie ginie mi jedzenie z lodówki...
#38692 Robiliśmy zakupy w znanej sieci rtv-agd....

March 18 2017

#38678 Mam wadę wymowy i zamiast "r"...
#38688 Mój ojciec zwrócił się do mnie...
#38681 Jestem w liceum. Długo kochała się...
#38685 Zawsze miałem dwie lewe ręce, ale...

March 17 2017

#38677 Mój mąż, bez konsultacji ze mną,...
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl