Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 21 2018

#41551 Moja mama wysłała swojemu wnuczkowi paczkę...

August 19 2018

#41550 Mąż zgubił swoje klucze do mieszkania....
#41553 Rodzice mojego chłopaka prowadzą pensjonat w...
#41549 O 7 nad ranem zadzwoniła moja...
#41547 W pracy mieliśmy poważną awarię linii...

August 18 2018

#41546 Moja szefowa jest zapaloną podróżniczką. Co...
#41544 Spóźniłem się na rozmowę o pracę,...
#41543 Umówiłam się pierwszy raz w życiu...
#41542 Z pewnością znacie powiedzenie "Kto nie...

August 17 2018

#41541 Mam bardzo mocny sen więc kot...
#41539 Siostra kupiła sobie nowy samoopalacz. Zamiast...
#41538 Córka naszych sąsiadów regularnie ćwiczy grę...
#41537 W trakcie przeprowadzki przygotowaliśmy synom parę...

August 16 2018

#41535 Pierwszy raz w życiu skorzystałam z...
#41536 Kumpela znalazła super ofertę last-minute do...
#41533 Córka popłakała się bo wyprałam jej...
#41532 Matka mojego chłopaka wyszła na zakupy,...

August 15 2018

#41530 Historii o lunatykujących osobach było wiele....
#41529 Śnił mi się bardzo realistyczny koszmar,...
#41528 Jechałem na urlop do domu pociągiem....
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl