Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2017

#38934 Na swoje 21 urodziny dostałam od...
#38932 Czasem podrzucamy naszą 4-letnią córkę na...

April 23 2017

#38931 Moja żona ostatnio mi wyrzuciła, że...
#38929 Mój dziadek jest już dosyć stary...
#38924 Od jakiegoś czasu opiekuję się dorywczo...
#38926 Moja siostra wpadła do nas z...

April 22 2017

#38925 Wracałem z wyjazdu służbowego pociągiem. Nudziłem...
#38923 Teściowa robi mi nieustanne wyrzuty bo...
#38922 Nasz dwulatek wymyślił sobie nowa zabawę....
#38920 Od paru dni nam chomika. Wiadomo,...

April 21 2017

#38919 Wracałam po pracy do domu w...
#38918 Podpisałem umowę z nowym dostawcą internetu...
#38917 W loterii genetycznej mi się nie...
#38913 Staram się być dość zaradną osobą...

April 20 2017

#38912 Moja mama wpadła na genialny pomysł...
#38914 Miły, sobotni poranek. Leżę w łóżku...
#38911 Na własnym ślubie usłyszałam jak mój...
#38910 Postanowiłam spróbować dać teściowej ostatnią szansę...

April 19 2017

#38909 Moja matka przechodzi ostatnio kryzys wieku...
#38906 Mój chłopak wdał się w bójkę...
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl