Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 22 2019

#43804 Wpadłem na szefa HR i uświadomiłem...

November 21 2019

#43802 Godzina 3.26 w nocy. Ze smacznego...
#43801 Nasz 5-letni synek jest bardzo niesamodzielny....
#43800 Trafiłem na SOR bo w ciągu...
#43798 Jestem studentką i mieszkam w akademiku....

November 20 2019

#43797 Pracuje w urzędzie, dzisiaj mieliśmy problem...
#43793 Po paru tygodniach spotykania się z...
#43794 Spaliśmy u rodziców mojej narzeczonej. Rano...
#43795 Prawie zapomniałem o 22 urodzinach mojego...

November 19 2019

#43792 Razem z narzeczonym przyjechaliśmy na weekend...
#43790 Tak się boję egzaminu na prawo...
#43791 Byłam na ślubie dobrej kumpeli, a...
#43789 Mam 24 lata i 155 cm...

November 18 2019

#43787 Robiłem ostatnio zakupy spożywcze w dużym...
#43785 Zwróciłam uwagę mojemu chorobliwie otyłemu szefowi,...
#43786 Pracuję jako asystenta u faceta, który...
#43784 Zainteresowałam się ostatnio trochę bardziej różnymi...

November 17 2019

#43782 U sąsiadów rozpętała się potworna awantura....
#43780 Kiedy urodziło nam się dziecko bardzo...
#43781 Zawsze byłem zwolennikiem zamieszkania razem jeszcze...
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl