Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 10 2017

#39234 Jestem leśniczym. Mieszkamy z żoną praktycznie...
#39226 Pamięć ludzka jest dziwna. Mam 4...

June 09 2017

#39225 Moja dziewczyna po śmierci mamy zaczęła...
#39222 Zgubiłam łańcuszek w szkole. Na długiej...
#39223 Od roku walczę z bardzo nietypową...

June 08 2017

#39220 Ciotka poprosiła mnie w sytuacji awaryjnej,...
#39218 Córka zrobiła mi dzisiaj potworną awanturę...
#39217 Dzisiaj po pracy wsiadałem do auta...
#39216 Wczoraj był dzień seksu więc ubrałam...

June 07 2017

#39214 Moja siostra od paru dni opowiadała...
#39210 Mój chłopak zaprosił mnie na randkę...
#39174 Moi rodzice mieli do mnie pretensję,...
#39208 Chwilowo pomieszkuję u babci, bo nie...
#39204 Wszędzie spotkałam się z opiniami, że...

June 06 2017

#39203 Zwichnęłam nogę i z racji tego...
#39201 Przyprowadziłam do domu chłopaka. Spotykamy się...
#39202 Minął mnie dzisiaj koleś na motocyklu....
#39200 Mój facet jest zapalonym graczem. Wraca...

June 05 2017

#39199 Parę lat temu jechałem za ciężarówką...
#39192 Mój chłopak nastawił budzik na 12...
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl