Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 31 2018

#40484 Od niedawna pracuje u nas w...
#40482 Byłem z kumplami na meczu koszykówki....
#40481 Prowadzimy z żoną niewielką pizzerię. Nasza...

January 30 2018

#40480 Poznałam rodziców mojego chłopaka. Uprzedzał mnie,...
#40478 Jestem pielęgniarka. Musiałam dzisiaj ogolić udo...
#40477 Byłam na randce z facetem w...
#40479 Mój brat spotyka się z prześliczną...

January 29 2018

#40476 Kichnąłem z takim rozmachem, że przywaliłem...
#40475 Mój chłopak zemścił się dzisiaj za...
#40474 Chłopak zaprosił mnie do swoich rodziców...
#40473 Mój mąż urządzał ostatnio swoje 40...

January 28 2018

#40469 Byłam na obiedzie ze znajomymi. Kumpel...
#40467 Moja rodzona matka oskarżyła mnie o...
#40472 Jadę pociągiem i czytam spokojnie książkę...
#40471 Mój młodszy braciszek jako dzieciak często...

January 27 2018

#40468 Dostałam zamówienie ze sklepu internetowego znacznie...
#40470 W trakcie zabaw łóżkowych mój ukochany...
#40465 Jak byłem dzieciakiem rodzice powiedzieli mi,...
#40464 Nie dość, że obudziłam się wczoraj...

January 26 2018

#40463 Moja ciocia umarła przedwcześnie (wypadek). Dzisiaj...
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl